2min.gif (1322 bytes) rodtkort.gif (1119 bytes)
01 05.03.00 Skjern - Vrold/Skanderborg 12 2
02 16.10.99 Vrold/Skanderborg - Viborg 14 1
03 04.12.99 FIF - Team Helsinge 14 1
04 29.09.99 Kolding - Team Helsinge 12 1
05 08.04.00 Team Helsinge - FIF 08 2
2min.gif (1322 bytes) rodtkort.gif (1119 bytes)
01 29.03.00 Team Esbjerg - Virum/Sorgenfri 3 0
02 13.10.99 FIF - GOG 3 0
03 27.11.99 Vrold/Skanderborg - GOG 3 0
04 08.04.00 Skjern - Vadum 3 0
05 01.03.00 Viborg - GOG 3 0