...tilbage til månedsoversigten
HOLDFÆLLESSKABET


tirsdag 8. februar 2000
AFGØRELSENS TIME

På en ekstraordinær generalforsamling i Tvis KFUM torsdag den 10. februar afgøres det om holdfællesskabet med Holstebro Håndbold 90 bliver en realitet fra næste sæson.

Det er allerede besluttet at slå dame- og herreynglingeholdene sammen til kvalifikationen, så man forhåbentligt kan mønstre to ungdomsdivisionshold til efteråret. På seniorsiden skal der som sagt stemmes om et holdfællesskab for holdet i Herre Håndboldligaen og holdet i damernes 1. division (eventuelt Dame Håndboldligaen).

Førsteholdene bliver fælleshold, mens klubberne ellers forbliver intakte. Vi venter i spænding på demokratiets stemme. HHH


mandag 10. januar 2000
SAMARBEJDE ER UUNDGÅELIGT

I debatten om holdfællesskabet mellem Tvis og Holstebro spiller både rationelle og følelsesmæssige argumenter ind. På den rationelle side kan man opstille økonomiske og sportslige argumenter; Et håb om større sponsorinteresse og mulighed for en større talentmasse.

Dette er saglige argumenter, der kan vinde tilslutning. Men det er ikke givet, at et holdfællesskab vil betyde, at pengene flyder ind i en lind strøm; Et elitesamarbejde kræver mange midler og disse skal findes gennem sponsorer. Er sponsormarkedet mættet eller er vestjyske virksomheder interesseret i at støtte det nye initiativ? Det er et afgørende spørgsmål.

Den bedste (og billigste) måde at opretholde en stærk trup er ved at skabe talenterne selv igennem målrettet ungdomsarbejde. Dette praktiseres i nogen grad i både Holstebro og Tvis. Traditionelt står Tvis KFUM stærkest på herresiden, mens HH90 er bedst på pigesiden. I øjeblikket tager en del drenge turen fra Holstebro til Tvis for at udvikle sig optimalt.

Modsat er bevægelsen fra Tvis til Holstebro ikke så stor på pigesiden. At flytte klub er tit en vanskelig affære og det kan koste kammeratskaber, og man kan føle sig ugleset, da et klubskifte kan opfattes som forræderi. Klubfølelsen og kammeratskabet kan komme i konflikt med de sportslige ambitioner.

Hvis vi ønsker elitehåndbold i Vestjylland må vi fra både Tvis’ og Holstebros side acceptere, at spillere skifter klub for at udvikle sig. Hvis Tvis modtager drengespillere fra HH90, må vi også acceptere og „legalisere”, at piger tager til Holstebro for at spille i ungdomsdivisionen. Dette er første skridt mod et samarbejde, og det er her man skal starte.

Begge klubber må påskønne de unge til at søge deres ambitioner opfyldt. Et ungdomselitesamarbejde betyder ikke nødvendigvis at holdene slås sammen. Man kan aftale (mere eller mindre officielt) at de bedste drengeynglinge (og evt. junior) tager til Tvis, mens de bedste pigeynglinge tager til HH90. En dialog og et samarbejde mellem ungdomseliten i Tvis KFUM og HH90 er første etape mod toppen af dansk håndbold.

Man kan lade Tvis KFUM satse på herrehåndbolden og lade HH90 satse på damesiden, for nu at formulere det lidt skarpt. En sådan aftale kræver åbenhed og samarbejde klubberne imellem, og arvefjendesyndromet må køles ned. Måske var det her, man skulle starte, inden man slår de bedste hold sammen?

Idéen om et holdfællesskab sætter mange følelser igang. De følelsesmæssige argumenter vejer ligeså tungt som de rationelle, der bliver hule uden engagement og opbakning fra græsrødderne, der hjælper Tvis KFUM i stort og småt. Mange tvisborgere føler en stolthed ved klubben, der spiser kirsebær med de store. Vi er stolte af at sige, vi kommer fra Tvis. En flække, der er landskendt på grund af de flotte håndboldresultater.

Vil et holdfællesskab betyde, at dette engagement og denne stolthed forsvinder? Mister vi klubbens sjæl ved et holdfællesskab? Mister vi den lokale opbakning, hvis vi blot opfattes som en Holstebroklub (Tvis/Holstebro Vest), som nogen mener, vi vil komme til?

Dette er de afgørende emotionelle spørgsmål, vi må stille. Uden opbakning fra de frivillige i klubben er holdfællesskabet dødsdømt. Ingen vil yde en optimal indsats, hvis man føler, man har solgt sin sjæl til fanden (kapitalen og Holstebro!).

Et samarbejde med HH90 er uden tvivl givtigt og nødvendigt for elitehåndholden i Tvis, i kommunen (og i hele Vestjylland). Spørgsmålet er hvordan dette samarbejde skal være. Skal vi satse stort og lave et holdfællesskab nu (smede mens jernet er varmt), eller skal vi slå koldt vand i blodet og starte i det små med et ungdomselitesamarbejde? HHH


mandag 6. december 1999
VIGTIGT MED EN ÅBEN DIALOG

Bondehold.dk takker den tidligere Tvis-spiller Dan Laursen for følgende indlæg i dabatten om en sammenlægning af Tvis KFUM og HH90:

Hej Tvis- og Holstebrofans!!! Som inkarneret Tvis-tilhænger er det jo spændende at høre, at der forsøges på en sammenlægning, så det sportslige niveau yderligere kan blive hævet i det vestjydske.....men, men,men...

Lad nu være med at lave de samme dumme fejl, som andre klubber inden for håndbold- og fodboldverdenen har gjort. Det vigtigste er at føre en åben dialog fra alle parters side, så alle synspunkter og meninger kommer frem. Ud fra dette grundlag er det meget nemmere at diskutere hvordan en eventuel sammenlægning strukterelt skal sættes sammen.

Det er vigtigt at både ledere, dem som tænker fornuftsmæssigt og dem som tænker følelesesmæssigt, spillere og forældre åbner deres sind for andres synspunkter. Dette muliggør en forståelsesramme, hvor alle parters interesse i et vist omfang plejes.

Jeg synes det er en god idé med en sammenlægning. Det kunne være fantastisk hvis man kunne samle kræfterne om at udvikle håndbolden sportsligt, økonomisk og socialt, så en eventuel sammenlægning kunne blive en magtfaktor i dansk håndbold. Mit synspunkt er at ungdomshåndbolden skal opprioteres økonomisk, hviklet mulligør en sportslig og social udvikling. Dette forudsætter at der arbejdes endnu mere seriøst med ungdomsspillerne både på det sportlige og sociale plan. Tvis KFUM har et ry for at udvikle gode ungdomsspillere, men dette kan de blive endnu bedre til, hvis en eventuel sammenlægning er villig til at satse på ansættelse af sportsfaglige konsulenter. Der er jo et stort opland af ungdomspiller, som med den „rigtige” opdragelse til en træningskultur, kan være med til at danne et fundament for to liga-hold. Selvfølgelig skal den social faktor heller ikke overses. I stedet for at tænke i økonomiske baner, kunne det være spændende at lægge et andet perspektiv på hvilke muligheder en sammenslutning åbner for: samarbejde mellem trænere på senior- og ungdomsniveau, nye sociale netværk, facilitets„udvidelse” og udfordringen i at opbygge en ny klubkultur hvor der lægges vægt på tryghed og nærhed.

Jeg håber at mit indlæg kan være med til at nuancere debatten. Det sidste råd er at jeg håber på at man ikke lader debatten blive forhastet. Nye tanker skal have lov til at blive bearbejdet før de spirer. Dan Laursen

NB: Tvis KFUMs herreliga tag jer sammen og kæmp med hjertet!!!!!!!!!


onsdag 24. november 1999
TVIS KFUM I HÅNDBOLDFUSION?

Det er nu blevet officielt, at Tvis KFUM og naboklubben fra Holstebro, HH90, pusler med ideer om et samarbejde, der kan ende med en overbygning på eliteplan. Fusioner er jo ganske populære i fodbold- og håndboldkredse, og er måske de økonomiske vilkår, hvis man vil spise kirsebær med de store. Sponsormæssigt kunne det være fordelagtigt, da man kunne trække firmapenge fra Holstebro samt resten af Vestjylland. Man må blot være opmærksom på den uro det kan give i baglandet.

En åben dialog med græsrødderne er essentiel, hvis ikke det skal blive en dødssejler. Tvis KFUMs rolle som socialt samlingspunkt for børn og unge og som kerne i lokalsamfundet må under ingen omstændigheder gå fløjten. Samarbejdet HH90 - Tvis KFUM skal efter min mening foregå på senior-eliteplan med fundament i HH90s 1. Division damer og Tvis KFUMs Ligaherrer. Man kunne jo allerede starte nu med et lave et fællesstævne på Vest, så de gamle arvefjender lærer at heppe på hinanden.

Vigtigt er det også at finde et godt navn til det eventuelt fællesskab. Og det skal ikke efterligne fodboldens platte FC-navne. Må vi foreslå „Storeåens KFUM”, der dog lyder som en spejdergruppe. Det er vældigt svært at finde finde et passende og dækkende navn, så læg hovedet i blød allerede nu: det kan blive relevant inden længe. Hvad med Holstebro FH eller Vestjyllands HK ??? Nej, vel... Tvis-HH 2001 lyder faktisk OK, eller måske Bøndernes KFUM...

Hvis DU har forslag til et navn, så send det til hhh@bondehold.dk. Så vil vi åbne op for en diskussion om navnet og den eventuelle sammenlægning. HHH

torsdag 10. februar 2000
HOLDFÆLLESSKABET EN REALITET

Så blev det en realitet; Tvis KFUM og Holstebro Håndbold 90 indgår fra den 1. maj 2000 holdfællesskaber på herre-, dame- og ynglingesiden.

Dette blev vedtaget på de ekstraordinære generalforsamlinger i de to klubber. For vedtægtsændringer i klubberne skulle der 2/3 deles flertal til og tilslutningen til samarbejdet var stor i begge foreninger. I Tvis blev resultatet 90 - 13, mens det i Holstebro blev vedtaget med stemmerne 116 - 10. En klar tilslutning, der lover godt for det fremtidige samarbejde.

Arbejdstitlen til holdfællesskabet er „Team Tvis/Holstebro”, men dette navn er ikke vedtaget endnu – lad os håbe noget bedre kommer op.

Vedtægterne i forbindelse med holdfællesskabet lægger vægt på, at moderklubberne ikke skal komme i anden række. En betragtelig del af eliteafdelingens indtægter kommer Tvis KFUMs og HH90’s ungdoms- og breddearbejde til gode, så foreningernes sociale fællesskab ikke svigtes på elitens bekostning.

Nu bliver det spændende at se, hvordan det nye koncept kommer til at tage sig ud. 1) Hvad bliver navnet? 2) Hvilke farver skal vi spille i? 3) Løfter samarbejdet håndbolden i Vestjylland? 4) Hvad skal vi synge på Idrætscenter Vest?

Vi har selvfølgelig vores forslag: 1) Tvis/Holstebro Vest. 2) Sort, blå, rød og hvid. 3) Ja, flere penge og tilskuere, mange unge talenter, mere stemning på Vest og et nyt frugtbart fællesskab. 4) Det kommer jo an på hvem, der råber højest; men vi vil gøre Vest til en fæstning. HHH


tirsdag 8. februar 2000
FORSLAG TIL DET NYE NAVN

Jørgen Dahl har sendt os disse forslag til navnet på det eventuelt kommende holdfællesskab:

TEAM THH-2000
Team Tvis Holstebro Håndbold-2000

HHH


søndag 9. januar 2000
EN NY KLUB FØDES

Rygterne og debatten om et holdfællesskab mellem Tvis KFUM og Holstebro Håndbold 90 har i de seneste måneder været så massiv, at man ikke længere kan tale om rygter.

Der skulle allerede være afholdt flere møder mellem klubberne og nedsat et arbejdsudvalg til at arbejde koncentreret med holdfællesskabet.

Projektet er dog ikke længere fremme, end alle muligheder stadig holdes åbne og alle idéer overvejes nøje. Og idéer er der nok af:

FCK-MODELLEN

Den model, der arbejdes med pt. er en overbygningsmodel, som også kendes fra Superligaen i fodbold med B.1903s og K.B.s holdfællesskab i F.C. København.


Det nye holdfællesskab mellem Tvis KFUM og HH90, kommer formentlig til at indeholde to hold. Et damehold, der overtager spillelicensen fra Holstebro Håndbold 90s bedste damehold, og et herrehold, der overtager spillelicensen fra Tvis KFUMs bedste herrehold.

Det betyder at livet i moderklubberne forbliver uberørt hvad alle øvrige hold angår. Ud over stamtruppen, får de to hold i holdfællesskabet hver især mulighed for at supplere sig med spillere hentet fra begge moderklubbers andethold.

Holdfællesskabet skal styres og administreres gennem et repræsentantskab og et udvalg, der er valgt af moderklubbernes organisationer.

DET SVÆRE NAVNEVALG

Et meget vigtigt punkt i udformningen af holdfællesskabet er navngivningen. Begge moderklubbers bagland og lokalsamfund er naturligvis interesseret i, at det nye navn afspejler lige præcis deres tilhørsforhold til holdfællesskabet.

Derfor kommer man næppe uden om et navn, der indeholder både „Tvis” og „Holstebro”. Men det er svært at finde et navn, der kan gøre alle tilpas, samtidig med, at det udstråler den uniformitet og professionalisme udadtil, som er hele grundlaget for fællesskabet.

For eksempel er der i de senere år opstået nye klubber og holdfælleskab med ganske forfærdelige navne. For eksempel „Hf Gelsted/Vestfyn”, „Ikast/Bording FH”, „Team Esbjerg”, „Team Helsinge” og Team-alt-muligt.

I samme bløde, ikke-mundrette og kompromissøgende stil, kan man forestille sig „Hf Tvis/Holstebro” eller „Tvis/Holstebro HK” som i udtalerytme ligger tæt op ad „Vrold/Skanderborg HK” som vi har vænnet os til at sige. Eller hvad med det gyselige „Team Tvis/Holstebro”.

Hvis ikke det skabte en lidt uheldig forkortelse for en af Tvis’ hovedsponsorer, ville „Holstebro/Tvis Håndbold” heller ikke være et dumt bud på et mundret og ophavsbeskrivende navn.

Man kunne også vælge at synliggøre landsdelen i navnet, for at øge antallet af navnealternativer og måske finde et mere holdbart navn på langt sigt. Skrækvisionen er det kolde, hårdtklingende og upersonlige „Team Vestjylland”, gyyys...

Men et navn som „HK Vest” eller „HK Vest - Tvis/Holstebro” lyder i mine ører som et navn med den rette robusthed til at tilfredstille moderklubberne og deres opland, samtidig med at det synes klassisk og tidløst i al sin enkelhed. Ydermere drager det en stærk binding mellem holdnavnet og hjemmebanen Idrætscenter Vest.

FARVER OG SPILLEDRAGT

Efter det nye navn, er valget af klubfarver og designet af den kommende spilledragt af stor vigtighed. Og som i forbindelse med navngivningen ser det ud til, at man også her må ty til et middelmådigt kompromis hvis man vil nå til enighed moderklubberne imellem.

Tvis KFUM med sine hvide trøjer og røde bukser. Og HH90 med deres hvide trøjer og blå bukser. Jeg kan let forestille mig hvor spraglet en kombination af rød, blå og hvid kan blive. Tænk bare på hvor uheldige de har været med at designe spilledragterne i Skjern og Vrold/Skanderborg.


UMBRO. Manipuleret foto af Christina Roslyng, Viborg HK.

REEBOK. Brøndby IFs
alternative spilledragt

Da både Tvis KFUM og HH90 spiller i tøj fra Umbro, kan man forestille sig ovenstående blå/røde kompromis i stil med Viborg HKs hjemmebanetrøje fra Umbro (venstre).

Udkastet til Umbro-trøjen kan suppleres med, for eksempel, mørkeblå bukser. Det originale billede stammer fra www.vhk.dk.

Ovenfor til højre er vist et andet og mere stilrent design fra Reebok, der også kombinerer de blå og røde farver. Designet er Brøndby IFs alternativ til deres velkendte gule og blå spilledragt. Billedet stammer fra www.brondby-if.dk.

Men det er vigtigt at slå fast, at alt dette blot er gætterier om og idéer til hvordan en eventuel kompromisløsning vil se ud.

NY KLUBPROFIL

Man kunne også forestille sig, at holdfællesskabet spillede højt spil fra starten, og helt valgte at se bort fra moderklubbernes traditioner og ønsker. I stedet for at binde sig til to forskellige og til dels modarbejdende traditioner, kunne man starte helt fra bunden med at opbygge holdfællesskabets profil. Og gerne med professionel hjælp fra reklame- og markedsanalysebureauer.

Derved ville holdfællesskabet stå betydeligt stærkere – helt fra starten. Fællesskabet vil blive mere iøjnefaldende på en positiv måde, hvad der vil virke som en magnet på både nye talenter og erfarne spillere fra ind- og udland.

Sponsorerne vil have større sikkerhed for at holdfællesskabet kan levere varen. Det betyder, at man i højere grad kan begynde at søge sponsorer, der bor på den anden side af kommunegrænsen.

Og det er i virkeligheden det, det hele drejer sig om. Niveauet i Ligaen bliver højere år for år. Og for at følge med skal man kunne tiltrække og holde på de bedste spillere. Og det er her Tvis KFUM og HH90 hver især halter bagefter. For at finansiere de dyre spillere, skal sponsorindtægterne forøges kraftigt.

Men hverken tilgang af gode spillere og gode sponsorer nåes til fulde, uden holdfællesskabet får skabt sig en stærk og professionel profil indadtil som udadtil. TKH